Nu er der dokumentation for, at håndtering af asbestholdige eternittage risikerer at sprede farlige asbestfibre til omgivelserne.

Det fremgår af en rapport, som Teknologisk Institut har udarbejdet for Dansk Industri – DI, 3F Byggegruppen og Bygge-, Anlæg- og Trækartellet

Med Fiberbinder® kan man på en nem og økonomisk måde begrænse spredningen af fibre, og flere og flere anvender derfor Fiberbinder® som befugtning i stedet for vand.

Læs mere om Fiberbinder® på asbesteternittage her: