...

Andet historisk støv

Fiberbinder® kan anvendes til at fiksere andet historisk støv og være med til at begrænse risikoen for, at håndværkere og andre indånder sundhedsskadelige fibre og partikler.

På mange byggepladser er støv en stor udfordring, og Fiberbinder® kan anvendes, hvor man gerne vil minimere generne fra støv generelt, mens der arbejdes på området.

 

 

VIGTIG INFORMATION

NY VEJLEDNING FRA ARBEJDSTILSYNET