Dokumenteret effekt

Fiberbinder® er testet grundigt både i praksis og i laboratorieforsøg hos Dansk MiljøAnalyse, og der er dokumentation for, at man med FiberbinderMetoden® kan opnå op mod 97% reduktion af antallet af fibre i luften.

Rapport med dokumentation og med beskrivelse af de grundige tests kan ses her.

Når det kommer til sundhedsskadelige fibre som asbest og mineraluld er det vigtigt, at der anvendes løsninger, som har en dokumenteret effekt.

Konsekvenserne ved at anvende udokumenterede løsninger kan være store både i forhold til håndværkernes og rådgivernes liv og helbred og i forhold til levetiden på de byggematerialer, som løsningerne anvendes på.

Hidtil har en række andre produkter været forsøgt anvendt i forhold til at løse udfordringen med, at man meget ofte ikke kan støvsuge alle asbestfibre væk. Der er blandt andet blevet anvendt vandglas, maling, mikrodispers og andre former for overfladebehandlinger.

Fælles for disse produkter er imidlertid, at de er udviklet til andre anvendelsesområder, og at der ikke er dokumentation for effekten i forhold til fiksering af asbest- og mineraluldsfibre.

Fiberbinder® er blevet udviklet med det ene formål at fiksere fibre og støv, og produktet er gennem flere år blevet testet grundigt af eksperter hos Dansk MiljøAnalyse, og der foreligger grundige beskrivelser af både forsøgsopstilling og testresultater.

Resultaterne er entydige, og der er grundig dokumentation for, at FiberbinderMetoden® medfører en meget markant nedbringelse af fibre i luften og dermed en meget stor forbedring af arbejdsmiljøet.

VIGTIG INFORMATION

NY VEJLEDNING FRA ARBEJDSTILSYNET