...

Økonomisk fordelagtig løsning

PRISER

Fiberbinder® koster i indkøb ca. 10 – 12 kr. ekskl. moms pr. m2 afhængig af indkøbt mængde.

Fås også farveløs (bestillingsvare)

Rækkeevenen er ca. 8 – 10 m2 pr. liter.

Fiberbinders app til brug for KS er gratis at anvende.

Batteridrevet rygsprøjte – 1.700 kr. ekskl. moms

FiberbinderMetoden® er en økonomisk fordelagtig løsning på en stor arbejdsmiljøudfordring.

Fiberbinder® er et nyt og banebrydende produkt, som skaber en væsentlig forbedring af arbejdsmiljøet, men det erstatter ikke de tiltag, som skal udføres i henhold til asbestbekendtgørelsen og gældende vejledninger, herunder særligt kravene til rengøring, afskærming og værnemidler.

FiberbinderMetoden® er et tillæg til de hidtidige løsninger, og på den korte bane er det derfor også en ekstra omkostning.

Med til denne vurdering hører imidlertid for det første, at et trygt og sundt arbejdsmiljø er vanskeligt at gøre op i økonomi.

For det andet hører det med til vurderingen, at man med med indarbejdelse af FiberbinderMetoden® som en fast forlængelse af rengøringsprocessen kan skabe større tryghed for, at de planlagte tidsplaner holder.

For det tredje hører det med til vurderingen, at man som bygherre ikke blot er med til at forbedre det fysiske arbejdsmiljø, men at man også er med til at at skabe større tryghed for både håndværkere, beboere og andre personer i nærmiljøet.

VIGTIG INFORMATION

NY VEJLEDNING FRA ARBEJDSTILSYNET