...

FAQ

Herunder kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål vedrørende Fiberbinder® og FiberbinderMetoden® 

Nej, Fiberbinder er på ingen måde en erstatning for grundig rengøring!

I Fiberbinder er vores fokus på arbejdsmiljø, og det bedste arbejdsmiljø får man ved at fjerne så mange asbestfibre som overhovedet muligt.

Så vores holdning er, at processen skal være, at man først fjerner det asbestforurenede materiale, så laver man en meget grundig rengøring i overensstemmelse med gældende regler, derefter kommer der et tilsyn og frigiver området og godkender rengøringen, og afslutningsvis påfører man så Fiberbinder.

På den måde får man både fjernet så mange fibre som muligt, og man får fikseret de allersidste fibre, som det ikke er muligt at støvsuge væk, så man undgår at disse sidste igen bliver luftbårne, når der efterfølgende kommer håndværkere ind, som skal udføre deres arbejde på området.

Et af de spørgsmål, vi ofte får, er om man kan bruge Fiberbinder som erstatning til at fjerne asbest.

Svaret er, at det kan man ikke.

Fiberbinder har to hovedanvendelsesområder:
For det første kan man bruge Fiberbinder oven på emner, der efterfølgende skal bortskaffes. På den måde nedsættes mængden af fibre, der bliver frigivet, så der kommer et mindre rengøringsbehov bagefter, og så der sker mindre spredning til nærmiljøet.

For det andet kan man bruge Fiberbinder på tagkonstruktioner, som man traditionelt har haft svært ved at støvsuge og gøre helt rene for asbestfibre. Her kan man bruge Fiberbinder til at fiksere de allersidste få fibre, som støvsugeren ikke kan fange, sådan at man skaber et bedre arbejdsmiljø for de håndværkere, der efterfølgende skal arbejde på området.

Fiberbinder kan altså bruges til at 1) at fiksere fibre ved kilden og 2) at fiksere de fibre, som det ikke er muligt at støvsuge væk, men det kan ikke anvendes som erstatning til at fjerne asbest.

Vi skal have fjernet så meget asbest som overhovedet muligt.

Nej, Fiberbinder indeholder ingen farlige stoffer.

  • Fiberbinder indeholder ingen miljøproblematiske stoffer.
  • Fiberbinder indeholder ingen sundhedsskadelige stoffer.
  • Fiberbinder er ikke mærkningspligtigt.
  • Fiberbinder indeholder ingen VOC’er.
  • Fiberbinder er biologisk nedbrydeligt.

Helt overordnet har det ligget os virkelig meget på sinde at få designet et produkt, hvor vi ikke skifter én skidt ting ud med en anden skidt ting, og med Fiberbinder er vi lykkedes med det.

Fiberbinder bevarer sin effekt i mindst 12 måneder.

Vi har testet produktet i en betydeligt længere periode, hvor det også fungerer, og sandsynligheden for, at de sidste få fibre i revner og sprækker, som Fiberbinder fikserer, nogensinde bliver frigivet igen er nok lille.

Ud fra et forsigtighedsprincip har vi imidlertid valgt at gå i markedet med 12 måneder. Det valg har vi truffet, fordi det her område er så vigtigt, at vi gerne vil skabe en situation, hvor man efter 12 måneder igen laver en konkret vurdering af, om arbejdsmiljøet er trygt nok til, at man kan sende folk ind. Det skylder vi håndværkerne.

Der er flere forskellige årsager til, at der er sporstof i Fiberbinder.

For det første så bevirker pigmentet, at det er utroligt nemt at se, hvor langt man er kommet.

For det andet så forbedrer det KS-dokumentationen. Pigmentet gør det nemt at tage nogle virkelig fine billeder af, at man har anvendt Fiberbinder, og at man har været over hele området.

Derudover så er der to forskellige former for sporstof i Fiberbinder.
Pigment, som man tydeligt kan se på trækonstruktioner, og UV-fluorescens, som man tydeligt kan se på tagplader og andre emner, der skal bortskaffes.

Den sidste grund til, at der er sporstof i Fiberbinder, det er i forhold til de efterfølgende håndværkere. Der er rigtig meget psykisk arbejdsmiljø på det her område også, og de håndværkere, der efterfølgende skal ind og arbejde på områderne, de har en stor fordel og tryghed ud af at kunne se, at her har man anvendt FiberbinderMetoden, så her er der trygt at gå ind.

Det, der især adskiller Fiberbinder fra traditionelle produkter, er, at Fiberbinder har en vedvarende klæbrighed, som er tilstrækkelig til at fiksere fibre, men som på ingen måde generer de håndværkere, der efterfølgende skal arbejde på området.

Den vedvarende klæbrighed medfører den store forskel fra traditionelle produkter, at den ikke skaber en ny overflade omkring træet, som forhindrer træet i at ånde. Fiberbinder trænger derimod ned i revner og sprækker, hvor den fikserer de få tilbageværende fibre uden at kapsle trækonstruktionen inde.

Traditionelle metoder skaber ofte en ny overflade, hvor man kapsler asbestfibrene inde sammen med trækonstruktionen, og det giver to udfordringer:

For det første så risikerer man at nedsætte træets evne til at ånde og dermed nedsættes trækonstruktionens levetid.

For det andet så risikerer man, at den nye overflade revner, når de efterfølgende håndværkere udfører deres arbejde, og dermed er der igen risiko for, at de resterende fibre bliver luftbårne.

Grunden til, at Fiberbinder ikke er en forsegling eller en permanent løsning, det er simpelthen et strategisk valg, vi har truffet helt fra starten.

Det vi vil sikre os er, at man får fjernet så mange asbestfibre som overhovedet muligt. Hvis vi var gået i markedet med et produkt, som forseglede eller var en permanent løsning, så ville vi frygte, at man i stedet for, at fjerne så mange fibre som muligt, ville gå i retning af, at indkapsle så mange fibre som muligt.

Og rent arbejdsmiljømæssigt ville det være en ulempe for de håndværkere, der skal ind og arbejde på de her områder, både på kort og på lang sigt.

Derudover er man også nødt til at se på, hvad er en permanent løsning? I sagens natur er der ingen produkter, der er blevet testet i tid og evighed, så en permanent løsning. Hvad skal der til før man tør kalde det det?

På det her utroligt vigtige område, der dur det ikke, at man sælger falsk tryghed, og det er derfor vi går i markedet med et produkt, hvor vi ved, at det fungerer i mindst 12 måneder.

En anden grund til, at vi ikke går i markedet med et produkt, som forsegler og er permanent det vedrører hele årsagen til, at man laver de her asbestsaneringer. På grund af den grønne omstilling, så vil vi jo gerne genanvende eksisterende bygningsdele, som er fuldt funktionsdygtige. Og så dur det ikke, når vi skal bruge de her trækonstruktioner igen, at vi pakker dem ind i noget, som nedsætter levetiden.

Med Fiberbinder, der påfører man et produkt, som på ingen måde nedsætter levetiden, men som samtidig fikserer de her resterende få asbestfibre.

Grunden til, at man bruger Fiberbinder oven på tagplader, inden man demonterer dem, er for at minimere risikoen for spredning af asbestfibre til omgivelserne.

Når man demonterer tagplader og begynder, at bevæge de her gamle tagplader, som er porøse, så frigiver det asbestfibre. Og hvis man ikke har befugtet overfladen, så er der en risiko for, at de her fibre lander rundt omkring i nærmiljøet. Der er også en risiko for, at de ryger ned på jorden, sammen med mos og andet begroning, og bliver trådt ind i huse osv.

Traditionelt har man brugt vand til at befugte med. Fordelen ved Fiberbinder er, at det fordamper ikke på samme måde som vand gør, og det har også en viskositet der gør, at det løber ikke af på samme måde som vand gør.

Så med FiberbinderMetoden får man fikseret asbestfibrene til overfladen i stedet for, at de bliver spredt til nærmiljøet. Og med den her vedvarende klæbrighed, så får man også den fordel, at fibrene er fikseret hele vejen ud til deponi.

Der hvor det giver mening, at bruge Fiberbinder på isoleringsmateriale, det er I forbindelse med bortskaffelsen af isoleringen.

Når der har stået et asbesttag og drysset asbestfibre ned oven på isoleringen, så er der ingen grund til, at de fibre bliver hvirvlet op og skal støvsuges væk bagefter. Støvsugningsprocessen og rengøringsprocessen er besværlig nok i forvejen.

Med Fiberbinder, der får man fikseret fibrene til overfladen i stedet for, og så ryger de med i posen, når man bortskaffer isoleringsmaterialet. Derudover så opnår man den store fordel, at de her fibre er fikseret hele vejen ud til deponi. Og det vil sige, at deponimedarbejderen, han er også beskyttet, hvis der skulle gå hul på de her poser undervejs i processen.

Der er flere gode grunde til at hente Fiberbinders app.

For det første så indeholder appen en grundig instruktion i, hvordan man skal udføre FiberbinderMetoden. Instruktionen findes på forskellige sprog, og den findes både som video og som tekst.

For det andet så indeholder appen mulighed for at lave KS dokumentation på en rigtig nem måde. Man kan både tage billeder direkte i appen, og man kan overføre billeder fra sin telefon, og afslutningsvis får man en pdf-rapport, der kan læses ind i Dalux, Ajour m.v.

For det tredje så medfører appen, at der er dokumentation for, at et tilsyn har frigivet området til Fiberbinding, og på den måde får man også en ekstra tryghed, hvis man bruger appen.

Ja, Fiberbinder kan bruges i al slags vejr.

En af fordelene ved Fiberbinder, er at det kan bruges ned til ca. – 10 grader, og det vil sige, at selv om det bliver vinter og frostvejr, så forsinker Fiberbinder processen ikke byggeprocessen.

Fiberbinder fås i to varianter.

Der er den traditionelle, med det røde pigment i, som har den fordel, at man kan tage nogle gode billeder til sin KS dokumentation. Og sådan at de efterfølgende håndværkere kan se, at der er kommet Fiberbinder på.

Og så er der den klare version, som stadig har UV-flourescens i, men hvor der ikke er pigment i, hvis man af en eller anden årsag ikke ønsker en pigmenteret overflade.

Ja, Fiberbinder leveres klar til brug.

Man skal omryste den, inden man hælder den over i sin eldrevne sprøjte, men derudover skal man ikke gøre andet.

Og det vil sige at man ikke skal have adgang til vand, man skal ikke slæbe mere rundt end højst nødvendigt. Man kan bare bruge det, direkte fra dunken.

VIGTIG INFORMATION

NY VEJLEDNING FRA ARBEJDSTILSYNET