...

Markant forbedring af arbejdsmiljøet

Vidste du at der ofte stadig kan være sundhedsskadelige fibre og andet historisk støv i luften selv efter grundig støvsugning og udsugning?

Med FiberbinderMetoden® kan man på en simpel og økonomisk måde fiksere sundhedsskadelige asbest- og mineraluldsfibre og andet historisk støv, som ellers ville risikere at hvirvle op og ende i lungerne på håndværkerne.

Støv og fibre er både generende og sundhedsskadelige, og håndværkere er en særligt udsat gruppe, som ofte arbejder på områder, hvor de risikerer at indånde både sundhedsskadelige fibre og andet historisk støv.

Det er især asbest- og mineraluldsfibre og de mindste støvpartikler, som er sundhedsskadelige, idet disse meget små støvpartikler og fibre kan nå ud i de mindste forgreninger i lungerne, hvor de kan forårsage alvorlige lungesygdomme. De fineste fibre kan endda trænge videre ud i blodbanerne og sprede sig til andre dele af kroppen.

Asbest og mineraluldsfibre (mineraluld fra før 1997) er årsag til de alvorligste sygdomme i både lunger og andre dele af kroppen, mens andet historisk støv kan medføre overfølsomhedsreaktioner i luftvejene, astma, allergi og andre irritationer af slimhinder i øjne og luftveje.

De farligste fibre er samtidig de fibre, som er vanskeligst at fjerne ved hjælp af støvsugning. Selv efter meget grundig støvsugning og udsugning er der ofte stor risiko for, at der fortsat er asbest- og mineraluldsfibre tilbage i revner, sprækker og andre ufremkommelige steder, som det ikke er muligt at fjerne mekanisk ved hjælp af en støvsuger.

Disse tilbageværende fibre risikerer at blive hvirvlet op, når efterfølgende håndværkere og tilsyn udfører deres arbejde, og dermed er der risiko for, at fibrene ender i lungerne på de mennesker, som udfører deres arbejde i områderne.

Udfordringen bliver ikke mindre i de kommende år, hvor den grønne omstilling i byggeriet og genanvendelsen af den eksisterende bygningsmasse kommer til at medføre endnu flere renoveringssager.

Som samfund skylder vi de håndværkere, som skal hjælpe os med den grønne omstilling, at vi samtidig har fokus på arbejdsmiljøet, og at vi kan stille trygge og sunde arbejdspladser til rådighed for dem.

FiberbinderMetoden® er en simpel og økonomisk fremgangsmåde, som medfører en væsentlig forbedring af arbejdsmiljøet, og som er med til at løse en stor samfundsudfordring.

VIGTIG INFORMATION

NY VEJLEDNING FRA ARBEJDSTILSYNET