...

Asbestholdige Eternittage er stadig en stor udfordring

Nu er der dokumentation for, at håndtering af asbestholdige eternittage risikerer at sprede farlige asbestfibre til omgivelserne.

Det fremgår af en rapport, som Teknologisk Institut har udarbejdet for Dansk Industri – DI, 3F Byggegruppen og Bygge-, Anlæg- og Trækartellet

Med Fiberbinder kan man på en nem og økonomisk måde begrænse spredningen af fibre, og flere og flere anvender derfor Fiberbinder som befugtning i stedet for vand.

Læs Rapporten fra Fagbladet 3F her: 

VIGTIG INFORMATION

NY VEJLEDNING FRA ARBEJDSTILSYNET