FiberbinderMetoden giver færre asbestfibre i luften og skaber et mere trygt arbejdsmiljø

Ring til os på

53 81 94 00

FiberbinderMetoden

Fiberbinder er nyt danskudviklet produkt som binder løse fibre fra eksempelvis asbest og mineraluld og derved gør det mere trygt at bevæge sig og arbejde i områder der er blevet saneret og rengjort. Fiberbinder er det første af sin art på markedet og derfor har vi ansøgt om internationalt patent på produktet. 

Fiberbinder ApS arbejder for at forbedre arbejdsmiljøet i forbindelse med f.eks. tagrenoveringer, og FiberbinderMetoden minimerer også risikoen for spredning af asbestfibre, når tagplader demonteres.

FiberbinderMetoden kan anvendes på følgende områder:

Loftrum

Loftrum hvor det ikke er muligt at fjerne alle asbestfibre eller mineraluldsfibre ved hjælp af støvsugning.

Tagplader

Asbestholdige bølgeeternitplader og skifereternittag før de demonteres.

Mineraluld

Mineraluldsbats før de fjernes.​

Andre emner

Andre asbestholdige emner før de demonteres, fx kedler, rørbøjninger m.v.​

Historisk støv

Historisk støv og på områder, hvor man gerne vil minimere generne fra støv generelt, mens der arbejdes på området.​

En klæbrig væske

Fiberbinder er en let klæbrig væske, som er udviklet til at fiksere de asbestfibre, som er til stede på overflader, i revner og sprækker og på andre ufremkommelige steder, hvor normal rengøring ikke kan komme til.

FiberbinderMetoden anvendes på loftarealer, som er blevet asbestsaneret og rengjort grundigt, og metoden anvendes derudover direkte på asbestholdige tagplader, før de demonteres, og på mineraluldsbats, før de foldes sammen og pakkes i poser. Fiberbinder anvendes også på andre asbestholdige emner, som skal nedtages og bortskaffes. Fiberbinder minimerer generelt risikoen for spredning af fibre.

Anvendelsen direkte på asbestholdige tagplader, før de demonteres, kan være med til at begrænse spredning af asbestfibre til omgivelserne, og FiberbinderMetoden anvendes derfor ofte i forbindelse med asbestsanering af børnehaver, daginstitutioner, skoler, gymnasier m.v.

FiberbinderMetoden kort fortalt

Se filmen herunder:

Baggrunden

Baggrunden for udviklingen af FiberbinderMetoden er, at det ofte er umuligt at fjerne alle asbestfibre ved hjælp af rengøring og udsugning, selvom dette arbejde udføres meget grundigt. Det giver den udfordring, at man nogle gange ender med at gøre rent rigtig mange gange, men at der fortsat gemmer sig asbestfibre i spærsamlinger, revner, sprækker og andre ufremkommelige steder. Det har den konsekvens, at efterfølgende håndværkere som f.eks. tømrere, elektrikere og blikkenslagere risikerer at hvirvle de tilbageværende asbestfibre op og derefter risikerer at indånde fibrene med den store sundhedsrisiko, som det medfører.

Nemt at påføre

Fiberbinder påføres nemt og enkelt med en eldrevet rygsprøjte, og når produktet lander på overfladen og løber ned i revner og sprækker, fikserer det de tilbageværende asbestfibre og sænker dermed antallet af fibre, der kan hvirvles op i luften.  

Det er en stor udfordring, at det ofte ikke er muligt at støvsuge alle asbestfibre ud af revner og sprækker. Nedriverne har værnemidler til asbestarbejde på, når de udfører deres arbejde, men de efterfølgende håndværkere og rådgivere bærer ikke samme værnemidler, og der er brug for en løsning, som kan skabe nogle bedre arbejdsvilkår for de håndværkere og rådgivere, som efterfølgende skal udføre deres arbejde på områder, der er blevet asbestsaneret. Det skylder vi dem simpelthen som samfund”, siger Morten Einshøj, medindehaver af Fiberbinder ApS.

Grundigt testet

Fiberbinder er testet grundigt i laboratorieforsøg hos Dansk MiljøAnalyse, og der er dokumentation for, at man med FiberbinderMetoden kan opnå op til 97% reduktion af antallet af asbestfibre i luften.

De væsentligste fordele ved Fiberbinder er:

Læs mere om de grundige tests Fiberbinder har gennegået i rapporten til højre. 

Ingen genvej

FiberbinderMetoden er en nyudviklet metode, der kom på markedet i 2021. Selve påføringen af Fiberbinder sker som nævnt enkelt og hurtigt med en eldrevet rygsprøjte. Fiberbinder er tilsat både et pigment og et fluorescerende sporingsstof, så man nemt kan dokumentere anvendelsen i sit KS-materiale. Produktet indeholder ingen mærkningspligtige, sundhedsskadelige eller miljøproblematiske stoffer, og produktet er let nedbrydeligt. 

Fiberbinder ApS lægger stor vægt på at fremhæve, at FiberbinderMetoden ikke er en erstatning for den sædvanlige grundige rengøring og udsugning, men at den er et nyt værktøj inden for asbestsanering, som kan være med til at løse nogle væsentlige problemstillinger.

Det er vigtigt at FiberbinderMetoden først anvendes, når rådgiver på sagen har frigivet området til fiberbinding!

Vores produkt er ikke en genvej. Det erstatter ikke grundig rengøring og udsugning i henhold til gældende regler og vejledninger, og derfor er det også vigtigt, at anvendelsen af FiberbinderMetoden sker i tæt samarbejde mellem nedriver og rådgiver”, pointerer Morten Einshøj.

Digital løsning

Udover det fysiske produkt, som danner grundlag for FiberbinderMetoden, så har Fiberbinder ApS også udviklet en digital løsning i samarbejde med Molio, Byggeriets Videnscenter.

Den digitale løsning udgøres af en app, som på både dansk, engelsk, tysk og polsk giver en overskuelig vejledning i, hvordan FiberbinderMetoden skal udføres i praksis. Vejledningen består af både beskrivelser og af korte instruktionsfilm.

Når arbejdet er udført, kan man direkte i den nye app lave billeddokumentation af det udførte arbejde, og processen afsluttes med, at der bliver genereret et pdf-dokument med billeder og sagens øvrige oplysninger, som kan indlæses direkte i de systemer, som i forvejen anvendes. Alt dette er udviklet med henblik på at optimere hele processen omkring FiberbinderMetoden.

Bag virksomheden

Bag virksomheden står to iværksættere. 

Morten Einshøj, jurist og tidligere partner i et advokatfirma, og Jesper Haunstoft, der som malermester oplevede et behov for at gøre arbejdspladser mere sikre i forbindelse med asbestrenovering og derfor fik ideen til det let klæbrige produkt, som er udviklet med flere samarbejdspartnere.

Fiberbinder ApS arbejder i dag for at gøre FiberbinderMetoden kendt og udbredt. De foreløbige tilbagemeldinger fra blandt andet kommuner, almennyttige boligforeninger, nedrivere, entreprenører og rådgivere har været positive, og vi arbejder nu på, at FiberbinderMetoden skal blive foreskrevet som standard ved afslutning af asbestrenovering ikke blot i Danmark, men også i resten af Europa og i USA.

Hvorfor er asbest farligt?

Ved arbejde med asbest og asbestholdigt materiale kan der opstå støv. Støvet indeholder fibre i form af meget tynde nåle som kan trænge helt ud i de allermindste forgreninger i lungerne.

Indånding af asbestfibre kan give lungekræft, asbestose og andre kroniske luftvejssygdomme, og der skal kun ganske få fibre til, før det er sundhedsskadeligt.

Asbest kan ikke brænde og tåler temperaturer op til 900 °C, hvorfor det været brugt til armering, isolering og brandsikring, ligesom det har været brugt i en lang række bygningsmaterialer op til midten af 1980’erne. Asbest findes i beklædningsplader til vægge, lofter og tage, i gulvbelægninger og i særlige produkter som asbestholdige ventilationskanaler, asbestcementholdige rør til vandforsyning, fugemasser og pudsmaterialer.

Selvom det i dag er forbudt at fremstille, importere og anvende asbest eller asbestholdige materialer i byggeriet, forkommer det stadig i flere ældre bygninger, ofte ved isolering af rør, beholdere, kedler, ventilationskanaler m.m. Isoleringen er ofte udført med kiselgur blandet med asbest, men isolering med næsten ren asbest kan også forekomme.

Ved nedrivningsarbejde samt reparation af asbestholdige materialer kan der let opstå sundhedsskadeligt støv.

Mineraluld er også sundhedsskadeligt?

Mineraluld er en fællesbetegnelse for isoleringsmaterialer af enten stenuld eller glasuld.

Mineraluld fremstilles ved smeltning af henholdsvis sten og glas ved meget høje temperaturer (ca. 1400 °C). og kan derfor under normal anvendelse modstå ekstreme temperaturer og klassificeres derfor som brandhæmmende.

Mineraluld produceret før 1997 klassificeres som kræftfremkaldende i kategori 2 (carc. 2) Samtidig medfører direkte arbejde med syntetiske mineraluldsprodukter f.eks. isoleringsbats ofte irritative hudgener. De små fibre fra mineraluld kan desuden være meget generende – i lang tid efter påvirkningen.

Alt arbejde med asbest og mineraluld skal ske i overensstemmelse med de gældende regler og vejledninger herunder asbestbekendtgørelsen og mineraluldsbekendtgørelsen.

Referencer

Flere og flere får øjnene op for fordelene ved at anvende Fiberbinder som supplement til rengørings- og udsugningsprocessen i forbindelse med saneringsarbejder med asbest og mineraluld.

Herunder kan du se et udpluk af de mange firmaer, som anvender Fiberbinder: