Sommeren har budt på rigtig godt nyt for arbejdsmiljøet i forhold til asbest.

I forlængelse af den nye asbestbekendtgørelse har Arbejdstilsynet offentliggjort opdateret vejledningsmateriale om rengøring i forbindelse med asbestarbejde.

Det fremgår nu specifikt af de opdaterede vejledninger, at der kan forekomme situationer, hvor der selv efter grundig slutrengøring fortsat kan forekomme asbestfibre på de rengjorte områder.

Det kan fx være i forbindelse med nedrivning af et asbestholdigt tag, hvor der selv efter grundig rengøring af tagkonstruktionen fortsat kan forekomme asbestfibre i revner og sprækker eller på ru overflader.

Det fremgår nu også helt tydeligt af de opdaterede vejledninger, at bygherren i disse situationer har ansvaret for, at arbejdsmiljøkoordinatoren koordinerer samarbejdet mellem de arbejdsgivere, der efterfølger hinanden på byggepladsen.

Det betyder, at arbejdsgiverne i samarbejde skal sørge for, at efterfølgende arbejde og færdsel i området kan ske uden udsættelse for asbeststøv. Det kan fx være ved at lade efterfølgende håndværkere anvende personlige værnemidler eller ved at træffe foranstaltninger, der forhindrer, at asbestfibre i revner og sprækker eller på ru overflader kan hvirvles op.

Med FiberbinderMetoden® kan man på en nem og økonomisk forsvarlig måde forhindre, at tilbageværende asbestfibre hvirvles op, og Fiberbinder® er derfor den naturlige løsning, når disse situationer opstår.

Fiberbinder® erstatter ikke grundig rengøring, men med en kombination af grundig rengøring og anvendelse af FiberbinderMetoden® efter godkendelse fra rådgiver/tilsyn vil man fremover kunne opnå først og fremmest et bedre arbejdsmiljø, men også en markant større sikkerhed for at både tidsplaner og økonomi på projekterne holder.

Hvis du ønsker at høre mere om Fiberbinder® og FiberbinderMetoden®, er du meget velkommen til at kontakte Morten Einshøj på morten@fiberbinder.dk eller tlf. 53 81 94 00.

Arbejdstilsynets opdaterede vejledningsmateriale om rengøring i forbindelse med asbestarbejde kan læses i sin fulde længde her:

VIGTIG INFORMATION

NY VEJLEDNING FRA ARBEJDSTILSYNET