...

Selektiv nedrivning og arbejdsmiljø – hvordan spiller det sammen?

I Fiberbinder er vi optagede af arbejdsmiljø. Vi er også store fortalere for genanvendelse af byggematerialer og af byggeriets grønne omstilling, men omstillingen må ikke ske på bekostning af et godt arbejdsmiljø.

Det er de dygtige håndværkere, som udfører alt det praktiske arbejde i forbindelse med genanvendelse af byggematerialer, og som i stor stil bidrager til byggeriets grønne omstilling, og vi skylder disse håndværkere, at vi til gengæld kan stille trygge arbejdspladser til rådighed for dem.

Hvis vi ikke gør det, så kommer håndværkerne til at betale prisen for byggeriets grønne omstilling, og det kan vi som samfund ikke tillade os.

Både byggebranchen og samfundet efterspørger bæredygtige løsninger. Ægte bæredygtighed opnår vi først, når alle elementer i bæredygtighedscirklen er opfyldt.

I øjeblikket er der et stort og nødvendigt fokus på det miljømæssige element af bæredygtighed i form af genanvendelse af byggematerialer. Vi må ikke fjerne dette fokus, men vi må heller ikke glemme, at der også er et socialt element af bæredygtighed i form af et trygt arbejdsmiljø.

Ægte bæredygtige løsninger kræver, at vi genanvender byggematerialer, at vi gør det på en økonomisk forsvarlig måde, OG at vi gør det på en måde, hvor der samtidig tages hensyn til håndværkernes arbejdsmiljø.

Ingen af delene kan stå alene.

VIGTIG INFORMATION

NY VEJLEDNING FRA ARBEJDSTILSYNET